De afdeling H2 infra biedt haar klanten waterstof- en ammoniakbrandstof aan, hetzij door eigen productie, hetzij door bevoorrading bij derden.

Binnen H2 infra wordt de nodige technologie en infrastructuur ontworpen, ontwikkeld en geëxploiteerd om groene waterstof en ammoniak te produceren en te distribueren.

Een bijzondere focus op waterstof- en ammoniakopslag vervolledigt de volledige waardeketen om de schone brandstoffen van de toekomst te leveren.

Maritieme projecten

Maritieme projecten