Namibië is de ideale locatie om groene energie te oogsten en deze energie om te zetten in brandstoffen van de toekomst. Namibië is een politiek stabiel Afrikaans land dat in de buurt van de grootste handelsroutes voor de scheepvaart ligt. Het land heeft ook een van de grootste sourcingmogelijkheden wereldwijd voor goedkope groene stroom.

CMB.TECH is ervan overtuigd dat een duurzame projectaanpak met lokale verankering van cruciaal belang is voor het welslagen van het project. Daarom werd een JV opgericht met een lokaal Namibisch bedrijf, Ohlthaver & List, en werd een gefaseerde projectaanpak ontwikkeld. Eind 2021 werd besloten te starten met de ontwikkeling van een Waterstof Demonstratie Hub.

Er zal een opleidings- en onderwijscentrum worden ontwikkeld om de plaatselijke Namibiërs de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.

De geproduceerde waterstof zal worden geleverd aan lokale toepassingen zoals vrachtwagens, locomotieven en haven- en mijnbouwapparatuur.

Het demonstratieproject zal eind 2023 operationeel zijn en zal bestaan uit een elektrolyser van 4 MW en een zonnepark van 5,5 MW(p).

Gerelateerd nieuws

CMB164
JUNI 03, 2021 in Antwerpen Bijtankstation
CMB.TECH opent eerste multimodaal waterstoftankstation ter wereld én pakt uit met waterstoftruck

03.06.2021 - Vandaag opent CMB.TECH het eerste multimodaal waterstoftankstation in Antwerpen. Het is het eerste tankstation ter wereld dat groene waterstof produceert, die wordt gebruikt voor de aandrijving van schepen, tube trailers, auto's, vrachtwagens en bussen. Naast het waterstoftankstation lanceert CMB.TECH vandaag de waterstoftruck.