BeHydro

BeHydro is de joint venture tussen twee Belgische ondernemingen, namelijk Company Maritime Belge (CMB) en Anglo Belgian Corporation (ABC).

Be Hydro018

BeHydro ontwikkelt waterstofmotoren en opslagoplossingen voor toepassingen in de scheepvaart, de spoorwegen en de energiesector.

Emissie conforme DUAL FUEL motor

  • IMO Tier II
  • IMO Tier III (+ SCR ABC-nabehandelingssysteem)
  • EU Stage V (+ SCR + DPF ABC-nabehandelingssysteem)

Flexibiliteit brandstof

  • Diesel, marine dieselolie (MDO), gasolie (GO), dual fuel (diesel + waterstof), biobrandstof, plantaardige olie
  • Waterstof voor brandstofcellen of waterstof met een lagere zuiverheidsgraad

Emissie conforme SPARK IGNITED motor

  • IMO Tier II
  • IMO Tier III
  • EU Stage V ( + SCR + DPF ABC-nabehandelingssysteem)
  • TA Luft
  • VLAREM

Wij zijn overtuigd van de kracht van waterstof als sleutel tot duurzame scheepvaart en, bij uitbreiding, tot de energietransitie.

Alexander Saverys - Gedelegeerd bestuurder van CMB

Bezoek de BeHydro website

Voor meer informatie