Waterstof is zowel op aarde als in de ruimte in overvloed beschikbaar, maar kan de facto voornamelijk uit water worden onttrokken.

Hydrogen Refuelling Station 04

Waterstof wordt weer omgezet in water zodra het met zuurstof heeft gereageerd. Het proces van splitsing (in een elektrolytische tank) en oxidatie (door verbranding of door een elektrochemische reactie in een brandstofcel) kan oneindig doorgaan. Zelfs het water uit de oceaan kan worden gebruikt om waterstof te maken. Er is dus een overvloed aan water beschikbaar. En na de reactie valt het water gewoon als regen uit de lucht, waarna het via een elektrolyser met groene stroom weer in waterstof kan worden omgezet. Dat maakt waterstof tot een duurzaam en schaalbaar molecuul voor energiegebruik waar geen CO₂ bij nodig is.

Ontdek alle CMB.TECH business units