Cleanergy Solutions Namibië ontvangt hooggeplaatste gasten: Z.M. de Koning der Belgen en Z.E. de President van de Republiek Namibië

Het evenement presenteerde de voortgang van de Cleanergy Green Hydrogen-site. Het waterstoftankstation, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 operationeel zal zijn, is een belangrijke eerste stap om te pionieren op vlak van duurzame energieoplossingen in Namibië.

Eerste vulling van de dual-fuel truck

Eén van de hoogtepunten van het bezoek was de ceremoniële eerste vulling van een dual-fuel vrachtwagen bij het waterstoftankstation, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en Z.E. Dr. Nangolo Mbumba, President van de Republiek Namibië. Het evenement vertegenwoordigde het belang van krachtige, duurzame samenwerkingsverbanden tussen Namibische en Belgische organisaties.

Photo4
Vandaag is een historische dag, niet alleen voor ons als joint venture, maar ook voor de pioniersgeest van Namibië. Met deze Cleanergy Green Hydrogen site kanaliseren we meer dan een eeuw aan innovatie om een revolutie in hernieuwbare energie te ontketenen. Dit initiatief is meer dan een project; het is een bewijs van ons voortdurend streven naar perfectie, onze toewijding aan duurzaamheid en ons standvastige geloof in samenwerking. Door de oneindige energie van de zon te benutten, leggen we de basis voor een groenere toekomst en maken we van onze gedurfde visie een inspirerende realiteit.

Door de combinatie van Namibische kracht en wereldwijde samenwerking beloven we niet alleen een betere toekomst, we maken die ook waar. Samen bouwen we aan een wereld waarin zorg voor onze planeet en versterking van onze gemeenschappen de basis vormen voor alles wat we doen. Het is meer dan energie; het is de weergave van onze collectieve kracht, vastberadenheid en hoop - het creëren van een nalatenschap die ons overstijgt en toekomstige generaties zal verrijken.
Sven Thieme - Executive Chairman van de Ohlthaver & List (O&L) Group

Vergroenen van de maritieme industrie met groene moleculen

De site omvat een waterstoftankstation en een productiefaciliteit. De faciliteit gebruikt alleen zonne-energie voor de on-site productie van groene waterstof en zal worden gebruikt voor op waterstof aangedreven vrachtwagens, havenuitrusting, spoorwegtoepassingen en kleine schepen. Deze strategische ontwikkeling voorziet niet alleen in dringende infrastructuurbehoeften, maar versterkt ook de link tussen groene moleculen en maritieme activiteiten en versterkt het belang van de haven van Walvis Bay.

Photo3
We doen dit omdat we geloven dat vergroening en een verschuiving naar hernieuwbare energie belangrijke trends zijn in de wereldeconomie. We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar industrieën die moeilijk te vergroenen zijn, zoals maritieme industrieën, havens en mijnbouw, kunnen niet overschakelen op elektriciteit of batterijen. In plaats van elektronen hebben ze moleculen nodig. We zijn van plan om deze moleculen in Walvis Bay te produceren om lokale vrachtwagens, havenapparatuur, locomotieven en kleine schepen van energie te voorzien.

Bovendien zal de haven van Walvisbaai zich in een unieke positie in Afrika positioneren: ons project zal de haven in staat stellen om koolstofarme industriële distributieketens aan te bieden aan zijn klanten. Dit zal de weg vrijmaken om bijkomende logistieke stromen en investeerders aan te trekken.
Alexander Saverys - CEO van CMB.TECH

Eerste op waterstof aangedreven schip in Afrika

Daarnaast zal Cleanergy, samen met CMB.TECH, Port of Antwerp-Bruges en Namport, het eerste waterstofschip in Afrika lanceren. Na de succesvolle samenwerking tussen CMB.TECH en Port of Antwerp-Bruges, zoals aangetoond door de lancering van de Hydrotug en 's werelds eerste multimodale waterstoftankstation in de haven van Antwerpen, verschuift de focus nu naar de ontwikkeling van een Multifunctioneel Port Utility Vessel (MPHUV) aangedreven door dual-fuel waterstofmotoren. Het veelzijdige ontwerp van de MPHUV zal de integratie mogelijk maken van verschillende uitrustingen die nodig zijn voor een reeks havenactiviteiten, waardoor de uitstoot van broeikasgassen tijdens de activiteiten aanzienlijk zal verminderen.

Aangezien havens kunnen fungeren als hubs voor de implementatie van waterstoftechnologie en hun inspanningen om koolstofemissies te verminderen, komen de haven van Walvis Bay en Namport naar voren als een ideale partner om Afrika's eerste waterstofschip te gebruiken. De betrokkenheid van de haven zal waardevolle inzichten opleveren in de specificaties van het vaartuig tijdens de ontwikkeling en zal het concept verfijnen op basis van operationele ervaring en feedback van gebruikers zodra het in gebruik wordt genomen.

Hydrogen Academy

Een belangrijk onderdeel van de Cleanergy Green Hydrogen site is kennisuitwisseling, wat wordt weerspiegeld door de oprichting van de Hydrogen Academy op locatie. Het team van Cleanergy Solutions Namibia, leveranciers, klanten en Namibische & Europese universiteiten & instituten zullen samen Namibiërs bijscholen op het gebied van waterstof en de diverse economische mogelijkheden ervan. Het doel is om van de Hydrogen Academy een toonaangevend expertisecentrum op vlak van waterstof in Namibië te maken.

Waterstof- en ammoniakproductie

Het waterstoftankstation is de eerste fase van een 5-jarenplan met meerdere projecten op verschillende locaties, waaronder ammoniakbunkering, pijpleidingen en grootschalige waterstof- en ammoniakproductie.

Photo6

Over O&L

De Ohlthaver & List (O&L) Group belichaamt de blijvende geest van Namibië. Met een rijke geschiedenis van meer dan 100 jaar zijn we trots op Namibië's grootste particuliere bedrijvengroep, met meer dan 5400 toegewijde werknemers in een breed scala aan sectoren. Ons ethos is ons kompas en leidt ons naar het creëren van een toekomst, het verbeteren van het leven en ervoor zorgen dat elke stap die we zetten in dienst staat van een betere, duurzamere toekomst. We beloven authentiek te zijn in onze bedoelingen, zorgzaam in onze relaties en gepassioneerd in onze bezigheden. Terwijl we bijdragen aan het BNP van Namibië, overstijgt onze invloed de economie; we streven ernaar onze gemeenschappen te verheffen, levens te verrijken en dromen mogelijk te maken. O&L is niet zomaar een conglomeraat; wij zijn de bewaarders van een nalatenschap, de architecten van de toekomst en de voorbodes van hoop. We nodigen je uit om onze reis te ontdekken en je bij ons te voegen terwijl we doorgaan met het creëren van wegen van vooruitgang en welvaart. Bezoek ons, deel onze visie en wees getuige van de transformatie die wij teweegbrengen - voor onze mensen, onze partners en de planeet.

Voor meer informatie kunt u ons vinden op:

https://www.ol.na/
https://www.facebook.com/ohlthaverlist/
https://www.linkedin.com/company/ohlthaver-&-list/mycompany/

Over CMB.TECH

CMB.TECH (alles in hoofdletters) en Euronav vertegenwoordigen samen een groep met ongeveer 150 zeeschepen in droge bulk, containervervoer, chemicaliëntankers, offshore wind en olietankers. De groep richt zich op grote maritieme en industriële toepassingen op waterstof of ammoniak. Ze bieden ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of producenten van derden. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in heel Europa, Azië en Afrika.

Meer informatie is te vinden op https://cmb.tech en www.euronav.com.

CONTACT

Voor interviews, meer informatie en/of extra beeldmateriaal:

Ohlthaver & List Group

Victoria Moller

Group Assistant Manager: Corporate Relations

Victoria.Moller@ol.na

+264 81 257 0007

CMB.TECH

Katrien Hennin

Head of Marketing and Communications

Katrien.hennin@cmb.be

+32 499 39 34 70

Toekomstgerichte verklaringen

Zaken die in dit persbericht worden besproken, kunnen toekomstgerichte uitspraken zijn. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt safe harbour-bescherming voor toekomstgerichte verklaringen om bedrijven aan te moedigen prospectieve informatie over hun bedrijf te verstrekken. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen, tijdstippen of prestaties, en onderliggende aannames en andere verklaringen, die geen verklaringen over historische feiten zijn. De onderneming wenst te profiteren van de safe harbour-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze waarschuwingsverklaring op in verband met deze safe harbour-wetgeving. De woorden “geloven”, “voorzien”, “is van plan”, “schatten”, “voorspellen”, “project”, “plannen”, “potentieel”, “kunnen”, “zouden”, “verwachten”, “in afwachting van” en soortgelijke uitdrukkingen duiden op toekomstgerichte verklaringen.

De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gebaseerd op verschillende aannames, waarvan vele weer gebaseerd zijn op andere aannames, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoek van ons management naar historische operationele trends, gegevens in onze administratie en andere gegevens die beschikbaar zijn van derden. Hoewel we van mening zijn dat deze aannames redelijk waren toen ze werden gemaakt, kunnen we, omdat deze aannames inherent onderhevig zijn aan grote onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle liggen, niet garanderen dat we deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bereiken of verwezenlijken of dat we de verwachte tijdschema's zullen halen. Naast deze belangrijke factoren, zijn er nog andere belangrijke factoren die er volgens ons voor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze besproken in de toekomstgerichte verklaringen, zoals het niet volledig uitvoeren van de contracten die tegenpartijen met ons hebben afgesloten, de sterkte van de wereldeconomieën en -munten, algemene marktomstandigheden, met inbegrip van schommelingen in de bevrachtingstarieven en de waarde van de schepen, veranderingen in de vraag naar tankercapaciteit, veranderingen in onze bedrijfskosten, met inbegrip van bunkerprijzen, droogdok- en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, prestaties van tegenpartijen bij charterovereenkomsten, het vermogen om financiering te verkrijgen en de voorwaarden van dergelijke financieringsovereenkomsten na te leven, veranderingen in overheidsregels en -voorschriften of acties ondernomen door regelgevende instanties, mogelijke aansprakelijkheid uit lopende of toekomstige rechtszaken, algemene binnenlandse en internationale politieke omstandigheden, mogelijke verstoring van scheepvaartroutes als gevolg van ongelukken of politieke gebeurtenissen, defecten aan schepen en gevallen van off-hires en andere factoren. Zie de documenten die we hebben ingediend bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden.

Share