JULI 31, 2019

CMB versnelt haar investeringen in waterstoftechnologieën

Revolve Technologies Limited vervoegt de CMB groep.

Revolve Technologies Limited vervoegt de CMB groep.

Revolve Technologies Limited (RTL) is sinds 1995 gespecialiseerd in de engineering, ontwikkeling, prototyping, ontwerp en het testen van automobiel- en scheepsmotoren.

RTL is al meer dan 10 jaar pionier en ontwikkelaar van waterstofverbrandingsmotoren (H2ICE) en -systemen.

RTL heeft onder meer de motoren ontwikkeld aan boord van de Hydroville, het eerste zeeschip ter wereld met dual fuel diesel-waterstofmotoren dat eigendom is van CMB.

De activiteiten zullen volledig geïntegreerd worden onder CMB NV. CMB.TECH is de Innovatie- en Ontwikkelingsafdeling van CMB NV.

CMB.TECH richt zich op waterstof- en koolstofarme technologieën, energiebesparende oplossingen, digitale vlootprestatiebewaking en weerroutering.

Het nieuw overgenomen bedrijf zal herdoopt worden tot CMB.TECH en zal gevestigd blijven in Brentwood, Verenigd Koninkrijk.

CMB.TECH zal zich niet alleen toespitsen op de waterstofprojecten van CMB, maar zal ook adviesdiensten blijven leveren aan derde klanten in de automobiel- en MARITIEME-industrie.

Het groeiende team van CMB.TECH bestaat uit meer dan 30 hoogopgeleide ingenieurs en technisch personeel en omvat een werkplaats voor prototyping en testcelfaciliteiten voor motoren.

CMB OFFICE 3