Baanbrekende strategische investering in waterstof door de Haven van Stockholm in samenwerking met CMB.TECH

De Haven van Stockholm en CMB.TECH bundelen hun krachten in een unieke waterstofsamenwerking in de haven van Stockholm Norvik. De investering in waterstof heeft betrekking op de havenactiviteiten en zal ook het dienstenaanbod uitbreiden naar rederijen en transportbedrijven, evenals naar andere klanten en samenwerkingspartners. Het doel is dat Stockholm Norvik Port de meest klimaatslimme en duurzame haven van Zweden wordt.

Stockholm 2022 06 30 062451 bywr

Ports of Stockholm en CMB.TECH zijn een partnerschap aangegaan voor een unieke grote waterstofsamenwerking in Stockholm Norvik Port. De investering betekent de start om klanten en samenwerkingspartners de mogelijkheid te bieden om over te schakelen op waterstof, door de bouw van een waterstoftankstation naast de haven. In de beginfase zullen havenvoertuigen worden omgebouwd om op groene waterstof te rijden. Het is de bedoeling dat de eerste op waterstof rijdende terminaltruck in 2023 in de haven van Stockholm Norvik in gebruik wordt genomen.

Stockholm Norvik Port 2022 06 30 062210 ptpm
Waterstof zal een cruciale rol spelen in de omschakeling naar vervoer zonder fossiele brandstoffen, zowel te land als ter zee. We zijn dan ook bijzonder verheugd over deze samenwerking met CMB.TECH en dit streven naar waterstof. Dit sluit volledig aan bij de ambitieuze milieudoelstellingen van de Haven van Stockholm om tegen 2030 zonder fossiele brandstoffen te opereren.
Anna König Jerlmyr - Burgemeester van Stockholm

Het waterstofproject is één fase in de ontwikkeling om meer klimaatslimme brandstoffen te gebruiken voor vervoer over land en scheepvaart. De meest klimaatslimme en duurzame haven van Zweden zal nog duurzamer worden.

Het is een genoegen om deze samenwerking aan te kunnen gaan met Ports of Stockholm in de nieuwe vrachthaven, Stockholm Norvik. Dit is de eerste haven in Zweden waar we mee samenwerken, en we hopen een bijdrage te kunnen leveren met onze kennis en ervaring in het omzetten van diesel naar waterstof. Dit biedt geheel nieuwe mogelijkheden om de haven van Stockholm Norvik verder te ontwikkelen als de klimaatslimme haven die het nu al is.
Alexander Saverys - CEO CMB.TECH

Ports of Stockholm werkt actief, langetermijn- en strategisch aan duurzame havenactiviteiten en scheepvaart en heeft hoge milieudoelstellingen vastgesteld. Ports of Stockholm heeft het kwaliteits- en milieucertificaat ISO 9001 en ISO 14001 gekregen. Dit betekent dat het bedrijf op een gestructureerde en systematische manier werkt aan het bereiken van voortdurende verbeteringen en het verminderen van milieueffecten. Het bedrijf rapporteert ook over duurzaamheid volgens de GRI-normen op kernniveau.

Share