Hydrotug: 's werelds eerste sleepboot op waterstof

De eerste sleepboot ter wereld die wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die waterstof in combinatie met diesel verbranden.

H Ydrotug V2 01
Wij zijn overtuigd van het potentieel van waterstof als de sleutel tot duurzame scheepvaart en het realiseren van de energietransitie. De expertise die we opdoen met de Hydrotug zal ons in staat stellen het gebruik van waterstof als scheepsbrandstof verder te ontwikkelen.
Alexander Saverys - CEO CMB

De Hydrotug, die zich momenteel in de ontwerpfase bevindt, zal de eerste sleepboot ter wereld zijn die wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die waterstof verbranden in combinatie met diesel. Verwacht wordt dat de HydroTug binnen twee jaar in de haven van Antwerpen operationeel zal zijn.

De duobrandstof-waterstofsleepboot is een nieuwe kans in een wereld die van alle bedrijven, diensten en industrieën eist dat ze hun uitstoot verminderen.

CMB heeft de beschikbare technologieën onderzocht en is tot de bevinding gekomen dat, op basis van de huidige eisen en het huidige gedrag van de industrie, waterstof de enige brandstof is die een uitstootvrije toekomst kan bieden.

Met Hydrotug bevestigt CMB haar internationale voortrekkersrol in de overgang naar schepen die varen op milieuvriendelijke brandstof.

H Ydrotug V2 04 XRAY 4883
Share