SEPTEMBER 24, 2019
in Marine

Hydrotug: 's werelds eerste sleepboot op waterstof

De eerste sleepboot ter wereld die wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die waterstof in combinatie met diesel verbranden.

Wij zijn overtuigd van het potentieel van waterstof als de sleutel tot duurzame scheepvaart en het realiseren van de energietransitie. De expertise die we opdoen met de Hydrotug zal ons in staat stellen het gebruik van waterstof als scheepsbrandstof verder te ontwikkelen.

Alexander Saverys - CEO, CMB

De Hydrotug, die zich momenteel in de ontwerpfase bevindt, zal de eerste sleepboot ter wereld zijn die wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die waterstof verbranden in combinatie met diesel. Verwacht wordt dat de HydroTug binnen twee jaar in de haven van Antwerpen operationeel zal zijn.

De duobrandstof-waterstofsleepboot is een nieuwe kans in een wereld die van alle bedrijven, diensten en industrieën eist dat ze hun uitstoot verminderen.

CMB heeft de beschikbare technologieën onderzocht en is tot de bevinding gekomen dat, op basis van de huidige eisen en het huidige gedrag van de industrie, waterstof de enige brandstof is die een uitstootvrije toekomst kan bieden.

Met Hydrotug bevestigt CMB haar internationale voortrekkersrol in de overgang naar schepen die varen op milieuvriendelijke brandstof.

H Ydrotug V2 04 XRAY 4883

Gerelateerd nieuws

Hydrotug 1 CMB TECH op zee
OKTOBER 28, 2022 in Marine
CMB.TECH & Port of Antwerp-Bruges verwelkomen de Hydrotug in België

Op donderdag 27 oktober is de Hydrotug aangekomen in de haven van Oostende. Hier zal de eerste sleepboot op waterstof verder afgewerkt worden met het waterstofsysteem. Er is gekozen voor Oostende omdat de sleepboot daar gebruik kan maken van de waterstof bunkerfaciliteiten van CMB.TECH’s Hydrocat 48.

Hydrotug 05
MEI 18, 2022 in Marine
Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH verwelkomen binnenkort de Hydrotug, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot. De Hydrotug bestaat uit twee BeHydro V12 dual fuel medium speed motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze baanbrekende ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.