MEI 18, 2022
in Marine

Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH verwelkomen binnenkort de Hydrotug, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot. De Hydrotug bestaat uit twee BeHydro V12 dual fuel medium speed motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze baanbrekende ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.

Met de Hydrotug bevestigt CMB.TECH haar internationale voortrekkersrol in de transitie naar schepen aangedreven door milieuvriendelijke brandstof.

We zijn verheugd dat Port of Antwerp-Bruges de eerste gebruiker wordt van Hydrotug, ‘s werelds grootste op waterstof aangedreven schip. De technologie is goedgekeurd door Lloyd’s Register en we zijn klaar om de wereldwijde markt van 10.000 sleepboten te benaderen. Met deze technologie kunnen we de luchtkwaliteit in havens significant verbeteren en waterstoftechnologie naar elke haven wereldwijd brengen.

Roy Campe - CTO van CMB.TECH
Hydrotug 07

De Hydrotug maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma voor de vloot van Port of Antwerp-Bruges. Met deze innovatie streeft Port of Antwerp-Bruges naar de integratie van de meest milieuvriendelijke technologieën die beschikbaar zijn. De Hydrotug kan 415kg gecomprimeerde waterstof opslaan in 6 stellages geïnstalleerd op het dek en elimineert de uitstoot gelijk aan 350 auto’s.

De ééngemaakte haven koestert de ambitie om als ‘groene haven’ dé energiepoort naar Europa te worden. Een belangrijke rol is hier voor (groene) waterstof weggelegd. We juichen daarom dan ook zulke projecten toe. Het zijn dit soort innovaties die ervoor zorgen dat onze haven blijft uitblinken als economische motor van Vlaanderen. We kijken alvast uit naar de aankomst van de Hydrotug tegen het einde van het jaar in Antwerpen.

Annick De Ridder - Vice-burgemeester voor Haven, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Patrimonium Stad Antwerpen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Port of Antwerp-Bruges

Onlangs fuseerde Port of Antwerp met de haven van Zeebrugge tot één grote organisatie die mens, klimaat en economie wil verzoenen. Ons gemeenschappelijk doel is om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, door veel verschillende duurzaamheidspaden te bewandelen, zoals koolstofafvang en -opslag, en inspanningen op het vlak van waterstof. Ons doel is om tegen 2028 de eerste groene waterstofmoleculen op onze platforms te hebben. Bovendien onderzoeken we een waterstofpijpleiding tussen de twee havens en naar het Europese hinterland, zodat we zoveel mogelijk hernieuwbare energie kunnen gebruiken. Deze hydrotug is een fantastisch voorbeeld van hoe onze duurzame toekomst eruit moet zien.

Rob Smeets - Port of Antwerp-Bruges Directeur Operaties

BeHydro, een joint venture tussen CMB.TECH & ABC, heeft recent de technologie ontwikkeld voor medium-speed motoren met een hoger vermogen. De Hydrotug is het eerste schip dat wordt aangedreven door de dual fuel medium speed motoren - die elk 2 megawatt leveren - met de nieuwste EU Stage V emissie nabehandeling. De motoren hebben de nodige Factory Acceptance Tests (FAT) doorstaan die de correcte werking van de apparatuur valideren. Dit wordt vereist door Lloyd's Register, een wereldwijde professionele dienst die gespecialiseerd is in engineering en technologie voor de maritieme industrie en die de veiligheid van schepen verbetert.

Hydrotug motor 1

De eerste tewaterlating van de Hydrotug bij Armón Shipyards in Navia Spanje vond maandag, 16 mei, plaats en in de komende maanden zullen alle resterende bouwactiviteiten van het schip worden afgerond (outfitting) zodat later dit jaar de proefvaart kan volgen. Het doel is om de Hydrotug eind dit jaar op te leveren en in het eerste kwartaal van 2023 volledig operationeel te hebben in Antwerpen.

Gerelateerd nieuws

Hydrocat 03
MEI 10, 2022 in Marine
Windcat Workboats & CMB.TECH presenteren de eerste op waterstof aangedreven Crew Transfer Vessel (CTV): de Hydrocat 48, klaar voor onmiddellijke ingebruikname

Op dinsdag 10 mei 2022 kondigden Windcat Workboats en CMB.TECH aan dat de eerste waterstof-aangedreven CTV klaar is voor onmiddellijke ingebruikname na succesvolle afronding van de testen en de bunkering. Deze baanbrekende ontwikkeling voor zowel de maritieme als de offshore windindustrie is de eerste CTV die waterstof gebruikt om tot 80% van zijn traditionele brandstofverbruik en de bijbehorende emissies te verminderen. De Hydrocat 48 is een groene ontwikkeling en introduceert clean fuel technologie op het reeds zeer brandstofefficiënte en performante Windcat MK 3.5 ontwerp.

Original
JULI 05, 2022 in Marine
Vestas gebruikt ons eerste offshore servicevaartuig op waterstof, de Hydrocat 48

Als onderdeel van haar streven om in 2030 CO₂-neutraal te zijn, zonder gebruik te maken van compensaties, gaat Vestas onderzoeken hoe 's werelds eerste waterstofaangedreven crew transfer vessel (CTV), de Hydrocat 48, kan helpen de CO₂-uitstoot van haar offshore serviceactiviteiten te verminderen. Vestas doet dit door een proefprogramma op te zetten in samenwerking met de vaste leverancier Windcat Workboats.

Stockholm
JUNI 30, 2022 in Varia
Baanbrekende strategische investering in waterstof door de Haven van Stockholm in samenwerking met CMB.TECH

De Haven van Stockholm en CMB.TECH bundelen hun krachten in een unieke waterstofsamenwerking in de haven van Stockholm Norvik. De investering in waterstof heeft betrekking op de havenactiviteiten en zal ook het dienstenaanbod uitbreiden naar rederijen en transportbedrijven, evenals naar andere klanten en samenwerkingspartners. Het doel is dat Stockholm Norvik Port de meest klimaatslimme en duurzame haven van Zweden wordt.