MEI 10, 2022
in Marine

Windcat Workboats & CMB.TECH presenteren de eerste op waterstof aangedreven Crew Transfer Vessel (CTV): de Hydrocat 48, klaar voor onmiddellijke ingebruikname

Op dinsdag 10 mei 2022 kondigden Windcat Workboats en CMB.TECH aan dat de eerste waterstof-aangedreven CTV klaar is voor onmiddellijke ingebruikname na succesvolle afronding van de testen en de bunkering. Deze baanbrekende ontwikkeling voor zowel de maritieme als de offshore windindustrie is de eerste CTV die waterstof gebruikt om tot 80% van zijn traditionele brandstofverbruik en de bijbehorende emissies te verminderen. De Hydrocat 48 is een groene ontwikkeling en introduceert clean fuel technologie op het reeds zeer brandstofefficiënte en performante Windcat MK 3.5 ontwerp.

Dual fuel-technologie is geïntegreerd in de MK3.5-serie zonder afbreuk te doen aan de prestaties en met behoud van de betrouwbaarheid van een schip dat op traditionele brandstof vaart. Het is het eerste vaartuig dat echt een duurzaam alternatief biedt voor dieselbrandstof.

CMB.TECH heeft in 2017 als eerste een passagiersshuttle op waterstof gebouwd. Op basis van deze bewezen technologie is de Hydrocat 48 nu ontworpen en gebouwd.

De MAN basismotor is door MAN Engines ontwikkeld voor dual fuel gebruik en door CMB.TECH uitgerust met een waterstofinjectiesysteem.

Hydrocat 01

Dit vaartuig biedt de industrie een kosteneffectieve oplossing om de emissies van dienstvaartuigen aanzienlijk te verminderen, die vandaag op elk windmolenpark kan worden toegepast. Deze oplossing kan worden gezien als een opstap naar volledig met waterstof aangedreven CTV's. Als we beginnen met dual fuel verbrandingsmotoren kunnen we de waterstoftechnologie operationeel maken in de industrie en een kickstart geven voor de verdere ontwikkeling van de technologie, de regelgeving, de toeleveringsketen, enz.

Willem Van Der Wel - Gedelegeerd bestuurder Windcat Workboats

De toepasbaarheid van deze technologie voor een CTV is vooral te danken aan het feit dat bestaande dieselmotoren kunnen worden gebruikt. Er zijn geen fundamentele wijzigingen aan de hoofdmotor vereist, wat niet alleen betekent dat onderhoud en reparatie eenvoudig blijven, maar ook dat de motor gemakkelijk en zonder aanpassingen kan worden teruggeschakeld op dieselbrandstof. Zelfs als er geen waterstof beschikbaar is, kan het vaartuig op traditionele brandstof blijven werken, waardoor het een zeer betrouwbare oplossing is voor de offshore windindustrie.

Roy Campe - CTO CMB.TECH

Verdere optimalisatie: mono-fuel

CMB.TECH en Windcat Workboats werken aan de verdere optimalisatie van de motorvermogens en het verhoogde gebruik van het waterstofpercentage. Het plan op lange termijn is om de technologie en infrastructuur te ontwikkelen om op termijn een mono fuel optie te kunnen gebruiken via een interne verbrandingsmotor (ICE).

Waterstofvoorziening en mobiel tankstation

De waterstofvoorzieningsketen moet nog groeien om op meer plaatsen gemakkelijk toegankelijk te worden. Er is een belangrijke verschuiving naar waterstoftoepassingen en de verwachting is dat de waterstofvoorzieningsketen zich in de komende jaren zal ontwikkelen. CMB.TECH en Windcat hebben ook oplossingen ontwikkeld voor de toevoer van waterstof naar het schip in deze vroege fase van waterstofontwikkeling. CMB.TECH heeft een 40ft 500bar trailer ontworpen voor het op afstand bijtanken van alle verschillende applicaties. Meerdere toepassingen en klanten kunnen worden bediend door dit ene systeem, dat ook de Hydrocat kan ondersteunen.

Windcat heeft, samen met zijn joint venture partners TSM en FRS, nog drie schepen in aanbouw die kunnen worden geleverd met de waterstoftechnologie aan boord. Meer CTV-ontwerpen met deze technologie zijn in ontwikkeling.

Hydrocat bunkering 05

MAN engine – hoe werkt het?

Het exploitatiegedrag, het brandstofverbruik en alle andere kenmerken komen exact overeen met die van de MAN (D2862 LE428) met dezelfde prestaties. Bij een vorm van voorbehandeling wordt een nauwkeurig afgemeten hoeveelheid waterstof aan de laadlucht toegevoegd. Dit mengsel van waterstof en lucht wordt vervolgens met de ingespoten dieselbrandstof in de verbrandingskamer van de cilinders ontstoken. Afhankelijk van het werkingspunt van de motor is slechts een zeer kleine hoeveelheid dieselbrandstof nodig. De diesel inspuitingsparameters worden geoptimaliseerd in dual fuel modus om de minste emissies en de beste verbruikswaarden te bereiken. Daarom komt er in de dual fuel modus aanzienlijk minder CO2 vrij in de uitlaatgassen onder omstandigheden waarbij het bedrijfsgedrag en de kenmerken bij vollast ongewijzigd blijven. In geval van problemen in het waterstofcircuit of een uitgeputte waterstofvoorraad kan te allen tijde worden teruggeschakeld op diesel. Dit garandeert een ononderbroken werking met een normale betrouwbaarheid.

Gerelateerd nieuws

Original
JULI 05, 2022 in Marine
Vestas gebruikt ons eerste offshore servicevaartuig op waterstof, de Hydrocat 48

Als onderdeel van haar streven om in 2030 CO₂-neutraal te zijn, zonder gebruik te maken van compensaties, gaat Vestas onderzoeken hoe 's werelds eerste waterstofaangedreven crew transfer vessel (CTV), de Hydrocat 48, kan helpen de CO₂-uitstoot van haar offshore serviceactiviteiten te verminderen. Vestas doet dit door een proefprogramma op te zetten in samenwerking met de vaste leverancier Windcat Workboats.

Stockholm
JUNI 30, 2022 in Varia
Baanbrekende strategische investering in waterstof door de Haven van Stockholm in samenwerking met CMB.TECH

De Haven van Stockholm en CMB.TECH bundelen hun krachten in een unieke waterstofsamenwerking in de haven van Stockholm Norvik. De investering in waterstof heeft betrekking op de havenactiviteiten en zal ook het dienstenaanbod uitbreiden naar rederijen en transportbedrijven, evenals naar andere klanten en samenwerkingspartners. Het doel is dat Stockholm Norvik Port de meest klimaatslimme en duurzame haven van Zweden wordt.

Hydrotug 05
MEI 18, 2022 in Marine
Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH verwelkomen binnenkort de Hydrotug, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot. De Hydrotug bestaat uit twee BeHydro V12 dual fuel medium speed motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze baanbrekende ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.