WinGD tekent vierpartijenovereenkomst voor de levering van CMB.TECH motoren aangedreven door ammoniak

Het Zwitserse maritieme energiebedrijf WinGD heeft een overeenkomst gesloten met vier partijen om de bestelling van X72DF A ammoniak-aangedreven motoren van de Belgische bulk carrier operator CMB.TECH te waarborgen. CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding (QBS) en motorenbouwer CSSC Engine Co (CSE) zijn de andere ondertekenaars in de gezamenlijke overeenkomst voor de aandrijving van een reeks 210.000 DWT bulkcarriers, die vanuit Qingdao in 2025 en 2026 geleverd worden.

Bulk Carrier CM Bpowered By Ammonia

Deze overeenkomst voor de bestelling van op ammoniak-aangedreven motoren bevordert het project tussen WinGD en CMB.TECH – dat in januari werd aangekondigd – voor de ontwikkeling van een 72-bore ammoniakmotor. De nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid die blijken uit de overeenkomst benadrukken de baanbrekende aard van de bestelling: de schepen zullen de eerste ammoniak-aangedreven bulkcarriers zijn die worden gebouwd; de ontwerpen van de WinGD-ammoniakmotoren van deze omvang zullen baanbrekend zijn; en ze zullen de eerste ammoniakmotoren zijn die in China worden gebouwd.

CMB.TECH ziet groene ammoniak als een van de grote oplossingen om de uitstoot van langeafstands-scheepvaart te verminderen. Deze bestelling is een concrete stap richting de verwezenlijking van dit traject. De bundeling van expertise in het kader van deze overeenkomst zal ervoor zorgen dat onze eerste op ammoniak-aangedreven schepen op een veilige en duurzame manier worden gebouwd en aangedreven, en zal bijdragen aan het koolstofvrij maken van ons bedrijf en de logistiek van onze klanten.
Alexander Saverys - CEO CMB.TECH
Na de snelle vooruitgang van het motorontwerp en het scheepsintegratieconcept met CMB.TECH in de afgelopen negen maanden, is het verkrijgen van de wederzijdse medewerking van de scheepswerf en de motorfabrikant een kritische volgende stap. Deze samenwerking zorgt er niet alleen voor dat deze innovatieve motoren met succes in gebruik worden genomen, maar versnelt ook de verspreiding van ammoniakmogelijkheden onder belangrijke groepen belanghebbenden, waardoor de hele industrie een stevigere basis krijgt bij het verkennen van een essentieel koolstofvrij pad.
Dominik Schneiter - WinGD
De beslissing van CMB.TECH om haar eerste schepen met ammoniakbrandstof te laten bouwen door CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding onderstreept het vertrouwen van het bedrijf in de kwaliteit en waarde van ons werk. Het benadrukt ook de groeiende erkenning van de bredere Chinese bekwaamheid in complexe scheepsbouwprojecten. De bouw van een van de eerste schepen op ammoniakbrandstof ter wereld zal QBS in een sterke positie plaatsen om nog meer klanten te ondersteunen bij hun maritieme decarbonisatieprojecten.
Gu Kechao - QBS Executive VP
Het commercieel in gebruik nemen van een nieuw motorontwerp is altijd het resultaat van een sterke gezamenlijke inspanning tussen motor- en scheepsontwerper, motorbouwer, scheepswerf en eigenaar. CSE is vereerd de eerste motorenbouwer in China te zijn die motoren op ammoniakbrandstof levert aan de maritieme markt, daarbovenop waarderen we de vroege rol die we spelen in wat een belangrijke markt zal worden naarmate ammoniakbrandstof op grotere schaal wordt gebruikt in de scheepvaart.
Zhang Guangwei - CSE Chief Engineer

De X DF A-motoren van WinGD werken met brandstofinspuiting onder hoge druk met een kleine hoeveelheid pilot-brandstof en zullen qua prestaties en brandstofefficiëntie vergelijkbaar zijn met de X-motoren van het bedrijf die op diesel werken. Er is geen nabehandeling nodig voor N₂O-emissies, terwijl selectieve katalytische reductie wordt gebruikt om Tier III NOx-conformiteit te garanderen in zowel ammoniak- als dieselmodus.

De veilige werking en het onderhoud van motoren en schepen die op ammoniak werken is tot nu toe een belangrijk onderdeel van het project geweest. De HAZID- en HAZOP-studies (Hazard Identification and Operability) die werden uitgevoerd door WinGD en CMB.TECH waren een belangrijk element in het verlenen van de voorlopige goedkeuring van Lloyd's Register voor de X DF A-serie, waarbij werd geverifieerd dat de motoren gebouwd en bediend volgens het goedgekeurde ontwerp even veilig zijn als conventioneel aangedreven motoren.

Share