De kerntechnologie van CMB.TECH richt zich op waterstof verbrandingstechnologie, H2 opslag en H2/NH3 implementatie. De kennis en ervaring is verzameld door meer dan 15 jaar van ontwerpen, testen en gebruik van cleantech systemen. CMB.TECH heeft een breed scala aan toepassingen ontwikkeld variërend van schepen tot vrachtwagens en van gensets tot graafmachines. Voor de ontwikkeling van H2ICE met middelhoge en hoge snelheid zijn strategische ontwikkelingsovereenkomsten gesloten met verschillende OEM's en motorfabrikanten.

Wat is een ICE (Interne Verbrandingsmotor)?

Een waterstofverbrandingsmotor (H2ICE) is een verbrandingsmotor die waterstof (monofuel H2ICE) of een mengsel van waterstof en diesel (dual fuel H2ICE) als brandstof gebruikt.

Verbrandingsmotoren spelen een belangrijke rol in energie-intensieve industrieën. Veel toepassingen zijn gebouwd rond de verbrandingsmotor, die zich gedurende vele decennia heeft bewezen als een betrouwbaar werkpaard. Het ontwerp is geoptimaliseerd door jarenlange ervaring en antwoorden op de vragen van betaalbaarheid, onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid. Aangezien dieselmotoren de voorkeurstechnologie zijn voor zware toepassingen, zijn ze verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. Aangezien zware toepassingen gebouwd zijn voor een lange levensduur en kapitaalintensief zijn, is het belangrijk beproefde technologieën te overwegen om deze platforms in staat te stellen de energietransitie te verwezenlijken.

Zware toepassingen draaien vaak met een hoog vermogen en maken meerdere shifts gedurende een dag, waardoor het zeer moeilijk is om te elektrificeren. Met de dual fuel technologie van CMB.TECH kunnen zware toepassingen zoals schepen, locomotieven, vrachtwagens, haven-/mijnbouwmateriaal en stroomaggregaten vandaag al 60% van de uitstoot besparen en de technologie heeft zich al bewezen om de besparingen verder op te drijven tot 85%. Door gebruik te maken van de zuivere waterstofverbrandingstechnologie kan een besparing van 100% worden bereikt. Deze technologie is ontwikkeld door CMB.TECH en wordt reeds met succes gebruikt in commerciële toepassingen. De dual fuel-technologie laat toe de infrastructuur voor schone brandstof te laten groeien en rijpen, zonder afhankelijk te zijn van de aanvoer van de schone brandstof.

Dual fuel-technologie heeft de unieke mogelijkheid om de hoogste emissiebesparingen te bieden tegen de laagste CAPEX-investering.

Brandstof opslag

Naast motorontwikkelaar is CMB.TECH ook integrator van schone waterstof- en ammoniakopslag.

Gecomprimeerde waterstof is de aangewezen oplossing als men op regelmatige basis kan tanken. Ammoniak is meer geschikt als de opgeslagen energie de realistische mogelijkheden met waterstof overstijgt en als men veilig kan omgaan met de toxische eigenschappen.

Gecomprimeerde waterstofopslag heeft zich al meer dan 50 jaar bewezen als een veilige en betrouwbare technologie. Het volledige pakket van ontwerp, integratie en inbedrijfstelling van het waterstof opslagsysteem wordt uitgevoerd door het engineering team van CMB.TECH. Het opslagsysteem bestaat uit slimme sensoren en een controle-eenheid die geprogrammeerd is met een eigen statisch en dynamisch lektestalgoritme. Ook voor het tanken en de nodige veiligheidsaspecten van de werking en het onderhoud van waterstofsystemen heeft CMB.TECH gestandaardiseerde oplossingen en protocollen ontwikkeld die afgestemd zijn op de toepassing.

Aangezien we 's werelds eerste klasse goedgekeurde waterstofveerboot hebben ontwikkeld, zijn we in staat om de verzamelde ervaring te vertalen in verbeterde standaarden voor onze waterstofopslagoplossingen.

Ammoniakopslag is voornamelijk ontwikkeld voor gebruik op onze grote zeeschepen. Afhankelijk van de grootte van het schip en de operationele beperkingen, selecteren wij tanks van IMO type A, B of C, die op onze grootste schepen tot 6000 kubieke meter gekoelde ammoniak kunnen bevatten. Zowel liquefactie als een systeem onder druk worden overwogen in onze ammoniak aangedreven schepen om ammoniak in vloeibare toestand te houden. Voor het ontwerp en de bouw heeft CMB.TECH de voorkeur gegeven aan partnerschappen met 's werelds gerenommeerde specialisten om de nieuwste state of the art chemische tankers, containerschepen en droge bulk carriers te bouwen.

Voordelen ten opzichte van andere technologieën

De technologie heeft duidelijke voordelen ten opzichte van andere koolstofarme en koolstofvrije alternatieven.

1. Kosten: Optimaal evenwicht tussen maximale emissiebesparingen en minimale extra vereiste CAPEX.

2. Betrouwbaarheid: verbrandingsmotoren zijn robuust, betrouwbaar en hebben een lange staat van dienst

3. Zero carbon: verbrandingsmotoren met één brandstof verminderen de uitstoot van broeikasgassen tot nul, verbrandingsmotoren met twee brandstoffen verminderen de uitstoot met 60 tot 90 %, afhankelijk van de belasting en het motortype

4. Vandaag beschikbaar: grote maritieme en industriële toepassingen kunnen vandaag al worden omgebouwd naar H2ICE

Diesel back-up

Dual fuel-motoren bieden het extra voordeel van een volledige dieselback-up voor het geval waterstof niet beschikbaar of te duur is. Dit is een zeer belangrijk bijkomend voordeel voor industriële en maritieme operatoren.