CMB.TECH's waterstof- en ammoniaktechnologie uitgelegd

CMB.TECH's dual fuel-technologie richt zich op waterstofverbrandingstechnologie, waterstofopslag en waterstof/ammoniak-implementatie. De kennis en ervaring is verzameld in meer dan 15 jaar ontwerpen, testen en bedienen van waterstofsystemen.

We focussen op waterstof voor kleine schepen en ammoniak voor grote schepen. Het belangrijkste voordeel is dat het de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een robuuste en betrouwbare oplossing biedt.

Waterstofverbrandingstechnologie

CMB.TECH heeft een dual fuel-waterstoftechnologie ontwikkeld die gebruik maakt van interne verbrandingsmotoren (H₂ICE).

Waterstof wordt vrijgemaakt uit de opslagtanks en op lage druk gebracht, waarna het op het juiste moment en in de juiste dosering in de luchtinlaat van de motor wordt geïnjecteerd. Door de waterstof aan te zuigen, wordt een deel van de traditionele brandstof verplaatst om dezelfde hoeveelheid verbrandingsenergie te krijgen.

Tijdens de waterstofinjectie corrigeert de motor zijn injectie van traditionele brandstof. Minder traditionele brandstof betekent minder CO₂, dus het toevoegen van waterstof staat gelijk aan een CO₂-reductie van 1:1. Het systeem is ontworpen om bovenop de bestaande hardware en elektronica van de motor en machine te werken. Het kan daarom nooit de betrouwbaarheid of prestaties van de machine beïnvloeden.

Bekijk de video voor meer informatie!

Waterstofopslag

CMB.TECH heeft gestandaardiseerde waterstofopslagsystemen ontwikkeld die zijn goedgekeurd voor gebruik op zee. Een set gecomprimeerde waterstoftanks wordt gecombineerd tot een opslagsysteem met een eigen besturingseenheid. Elke tank heeft een druk- en temperatuursensor die door de regeleenheid wordt gebruikt om de hoeveelheid waterstof te bepalen. De opslagvaten zijn onderling verwisselbaar, dus bij onderhoud kunnen ze eenvoudig worden omgewisseld voor een reserveset, waardoor de service kan worden gegarandeerd.

Week Menu A La Marine Screens 8

Voordelen ten opzichte van andere technologieën

Asset638dc7f638ecf0 96192272

  • Kosten: geoptimaliseerd evenwicht tussen maximale emissiebesparingen en minimale extra CAPEX.
  • Levensduur: verbrandingsmotoren zijn robuust, betrouwbaar en hebben een lange levensduur.
  • 100% waterstofmotoren reduceren de uitstoot van broeikasgassen tot nul, dual fuel-motoren verminderen de uitstoot aanzienlijk, afhankelijk van de belasting en het motortype.
  • Back-up: dual fuel-motoren bieden het extra voordeel van een volledige back-up op traditionele brandstof voor het geval waterstof niet beschikbaar of te duur is. Dit is een zeer belangrijk extra voordeel voor industriële en maritieme operatoren.
  • Vandaag beschikbaar: grote maritieme en industriële toepassingen kunnen vandaag op waterstof werken.

Waterstofimplementatie

Aangezien het opslagsysteem voor waterstof en ammoniak zwaarder en volumineuzer is in vergelijking met traditionele brandstoffen, zal de implementatie van de motoren en de bijbehorende opslag het vermogen van de toepassing beïnvloeden. Om de impact op autonomie en laadvermogen te minimaliseren, is een slimme en gespecialiseerde integratiefilosofie vereist. Hoewel dual fuel-technologie de impact minimaliseert, moet een grondige studie worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat operationele beperkingen, eenvoudig onderhoud, gewichtsbalans, zichtlijnen en veiligheidszones worden gerespecteerd. CMB.TECH heeft een methodologie ontwikkeld om waterstof en ammoniak te implementeren in een grote verscheidenheid aan zware applicaties. Omdat het bezitten, bedienen en onderhouden van zware systemen deel uitmaakt van CMB.TECH's DNA, bieden de ontwikkelde systeemontwerpen een concurrentievoordeel in de markt.

Hydrotug1

Ammoniaktechnologie

Ammoniak (NH₃) is een verbinding van stikstof en waterstof. Het is een kleurloos gas met een prikkelende geur. Het is een uitstekende bron van waterstof in vloeibare vorm, met tweemaal zoveel waterstof per volume-eenheid als vloeibare waterstof. Vloeibare ammoniak kan worden opgeslagen in grote tanks op kamertemperatuur en is even veilig als benzine. Elk jaar wordt er ongeveer 188 miljoen ton ammoniak geproduceerd. Conventioneel geproduceerde ammoniak wordt al opgeslagen en behandeld in 120 havens over de hele wereld, wat betekent dat het gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar is voor transport.

Nu de industrie op zoek is naar duurzame brandstofopties, komt ammoniak naar voren als een veelbelovend alternatief. Ammoniak (NH₃) als brandstof verbrandt net als waterstof CO₂-vrij omdat er geen koolstofmolecule in deze brandstof zit. Ammoniak vermindert SOₓ en deeltjes aanzienlijk. Vergeleken met waterstof heeft ammoniak een hogere energiedichtheid en is het gemakkelijker op te slaan. Ammoniak kan worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen, waardoor het een brandstof van de toekomst is.

Grote schepen met tweetaktmotoren met dubbele brandstof kunnen op ammoniak als brandstof varen, wat ongeveer 95% van het mengsel uitmaakt. De resterende 5% bestaat uit loodsbrandstof, die wordt gebruikt voor de ontsteking. Dit betekent dat ammoniakmotoren één van de beste oplossingen zijn om de scheepvaart te vergroenen. Samen met WinGD ontwikkelt CMB.TECH ammoniakmotoren.

Ontdek onze partners!

De partners van CMB.TECH zijn een integraal onderdeel van ons succes. Samen werken we aan baanbrekende projecten die de energietransitie mogelijk maken.