Waterstof uitgelegd

Waterstof Eigenschappen

Waterstof is een chemisch element dat 75% van de totale massa van het bekende heelal uitmaakt. Het is ook het lichtste en eenvoudigste element, dat uit slechts één proton en één elektron bestaat. Toch is het plaatselijk het meest overvloedige element, dat 2/3 van alle moleculen op onze planeet uitmaakt.

Waterstof is een gas bij kamertemperatuur, maar condenseert tot een vloeistof bij een temperatuur van -252,8˚C, en bevriest van vloeibaar tot vast bij -259,2˚C. Het bevat tot drie keer meer energie per massa-eenheid dan diesel. Bovendien komen bij de verbranding ervan geen CO2, SOX of fijne deeltjes vrij; er wordt alleen water geproduceerd.

Waar is waterstof te vinden?

Waterstof is te vinden in sterren die het gebruiken als brandstof om energie te produceren en in "lege" ruimten tussen de sterren. Op aarde bestaat waterstof meestal niet uit zichzelf in de natuur en moet het worden geproduceerd uit verbindingen die waterstof bevatten, bijvoorbeeld water (H2O).

De enige uitzondering is een zeer klein percentage dat voorkomt in de atmosfeer van de aarde. Dit kleine percentage is te wijten aan zijn lage dichtheid; de zwaartekracht van de aarde kan het niet bevatten, zodat de waterstof uit de aardatmosfeer ontsnapt en in de ruimte terechtkomt. Het massadebiet dat verloren gaat is ongeveer 95.000 ton waterstof per jaar.


CHAPTER1 H2 O E 2
Hydrogen1

Waar wordt waterstof gebruikt?


Het grootste deel van de wereldwijd geproduceerde waterstof wordt verbruikt bij de productie van ammoniak en bij de verwerking van petrochemische producten en methanol. Bovendien bevatten bijna alle huidige energiebronnen koolstof en waterstof. Om deze reden betekent
hernieuwbare waterstof een verschuiving weg van de koolstofuitstotende energiebronnen die sinds de industriële revolutie gemeengoed zijn geworden.

Waterstof is een lichte en uiterst krachtige raketstuwstof. In combinatie met een oxidatiemiddel, zoals vloeibare zuurstof, levert vloeibare waterstof van alle bekende raketstuwstoffen de hoogste specifieke impuls in verhouding tot de verbruikte hoeveelheid stuwstof.

Ongeveer 10% van de massa van een levend organisme bestaat uit waterstof - hoofdzakelijk water, eiwitten en vetten.


Energy mix

Interessante feiten:

  • Vloeibare waterstof heeft de laagste dichtheid van alle vloeistoffen.
  • Waterstof is het enige element dat zonder neutronen kan bestaan.
  • Aangenomen wordt dat waterstof een van de drie elementen is die in de oerknal zijn ontstaan.
  • Wij danken de meeste energie op onze planeet aan waterstof, omdat het kernfusie proces van de zon waterstof omzet in helium, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen.

Gebruik in de scheepvaartindustrie

Het opslagprobleem oplossen