Waterstof in Marine

Waterstof heeft een rol te spelen in het koolstofvrij maken van het vervoer. In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart 1,076 miljoen ton.

H2 vormt een veelbelovend alternatief voor de scheepvaart vanwege de hoge verhouding tussen het vervoerde gewicht en het gemiddelde aantal kilometers per dag/reis, dat ongeveer 6000 ton en 750 km per reis bedraagt.


Waterstof is reukloos, kleurloos en smaakloos, maar door het gebruik van gespecialiseerde sensoren is het opsporen van lekken geen probleem. Om tot een succesvolle toepassing van waterstoftechnologieën te komen, zijn meer inspanningen nodig in:

- Ontwikkeling van de infrastructuur

- Verlaging van de kosten

- Verhoging van levensduur

- Een geschiedenis van veiligheidsoperaties

- Nieuwe voorschriften, codes en normen van de Internationale Maritieme Organisatie en de classificatiebureaus