18.12.2020 - SEACOR MARINE & CMB kondigen transactie aan voor windfarm ondersteuningsbedrijf

SEACOR MARINE Holdings Inc. (NYSE:SMHI) (de "Onderneming" of "SEACOR MARINE"), een toonaangevende leverancier van maritieme en ondersteunende transportdiensten aan offshore olie- en aardgas- en windmolenparken wereldwijd, en Compagnie Maritime Belge ("CMB"), een gediversifieerde scheepvaart- en logistiekgroep, hebben vandaag aangekondigd dat een 100% dochteronderneming van de Onderneming een bindende definitieve verkoopovereenkomst ("SPA") heeft gesloten voor de verkoop van Windcat Workboats Holdings Limited ("Windcat") en haar crew transfer vessel ("CTV") activiteiten aan CMB. Als vergoeding voor de verkoop zal CMB bij de afsluiting van de transactie £32,8 miljoen in contanten betalen aan SEACOR MARITIEME en alle uitstaande schulden ten belope van ongeveer £20,4 miljoen onder de bestaande doorlopende kredietfaciliteit van Windcat overnemen (gelijk aan respectievelijk ongeveer US$44,6 miljoen en US$27,8 miljoen op basis van de slotkoers van 17 december 2020 van USD naar GBP). Verwacht wordt dat de transactie op of vóór 12 januari 2021 wordt afgerond.MK3 5 WC44 May 2019 01

Windcat is een van de toonaangevende leveranciers van offshore windondersteuningsschepen in Europa, en bezit en exploiteert, rechtstreeks of via zijn joint ventures, een vloot van 46 CTV's in de Europese offshore windsector. Windcat's ktv's worden ontworpen en gebouwd onder toezicht van het Windcat management, een team met meer dan 18 jaar ervaring in de sector. Het bestaande Windcat managementteam zal het bedrijf blijven leiden na de afronding van de transactie.

Windcat heeft zijn hoofdkantoor in Lowestoft, Verenigd Koninkrijk en IJmuiden, Nederland en heeft joint ventures met twee sterke lokale partners, FRS Windcat Offshore Logistics in Duitsland en TSM Windcat in Frankrijk. Windcat heeft ongeveer 180 personeelsleden aan wal en op zee.

"Ik ben verheugd deze transactie te kunnen aankondigen als de bekroning van onze succesvolle investering in Windcat en haar team. Ik bedank alle Windcat medewerkers van de afgelopen jaren voor hun uitzonderlijke werk en toewijding bij het opbouwen van dit bedrijf, inclusief de oprichters Robbert van Rijk en Neil Clarkson en algemeen directeur Willem van der Wel, en ik kijk uit naar mogelijkheden om met hen en het bredere CMB team samen te werken in de groeiende Amerikaanse offshore wind markt. Deze verkoop is een nieuwe mijlpaal in onze strategie om onze regionale voetafdruk te optimaliseren en de kosten te verlagen. De opbrengst van deze transactie zal onze liquiditeit verbeteren, onze positie in een uitdagende omgeving verder versterken en ons in staat stellen andere mogelijkheden in onze kernmarkten te blijven ontwikkelen, onder meer met onze hybride platformbevoorradingsschepen op batterijen die volgens ons een aanzienlijk potentieel hebben."


John Gellert - President-directeur van SEACOR MARITIEME

"De overname van Windcat past in de strategie van CMB om haar bedrijfsportfolio te diversifiëren naar de snelgroeiende offshore windmarkt en om de inzet van waterstofschepen en -motoren op te schalen. CMB wil de activiteiten van Windcat laten groeien door voort te bouwen op haar sterke marktleidende Europese platform en tegelijkertijd uit te breiden naar nieuwe Europese en niet-Europese markten, door te diversifiëren naar het bezit en de exploitatie van Construction Service Operation Vessels en Service Operation Vessels (CSOV's en SOV's), en door waterstofmotoren ontwikkeld door CMB.TECH in te zetten aan boord van de bestaande en nieuwbouw Windcat vloot. De eerste waterstofaangedreven ktv, de Hydrocat, zal naar verwachting al in juni 2021 operationeel zijn. Ook de bouw van waterstoftankstations in speciale Windcat-havens zal worden onderzocht."

Alexander Saverys - CMB's Gedelegeerd Bestuurder

"We hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met CMB bij de ontwikkeling van de Hydrocat, 's werelds eerste door waterstof aangedreven CTV. Deze belangrijke stap in de geschiedenis van Windcat zal ons toelaten deze samenwerking verder uit te bouwen en verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van het bedrijf. We zijn enthousiast en kijken uit naar een nauwere samenwerking met CMB en hebben er alle vertrouwen in dat we samen onze sterke positie in de snel groeiende offshore windindustrie verder zullen kunnen uitbouwen en onze ambitieuze plannen voor de toekomst met succes zullen kunnen uitvoeren. Met de wereldwijde uitdagingen om de CO2 voetafdruk te verminderen, zullen CMB en Windcat de ontwikkeling van de vloot voortzetten om zo belangrijke stappen te zetten in het aanbieden van schone brandstofoplossingen voor schepen die windmolenparken ondersteunen. Wij willen SEACOR MARITIEME bedanken voor de steun gedurende de afgelopen negen jaar waarin zij het bedrijf in staat hebben gesteld te groeien en onze leidende positie in de industrie te behouden."


Willem van der Wel - Managing Director van Windcat

Clarksons Platou Securities trad op als enig financieel adviseur van SEACOR MARINE. Bryan Cave Leighton Paisner LLP trad op als juridisch adviseur van SEACOR MARINE.

Bekijk alle nieuwsberichten

Mk35 wc44 may 2019 01
DECEMBER 18, 2020 in Varia
SEACOR MARITIME & CMB kondigen transactie aan voor windfarm ondersteuningsbedrijf