Hydra Energy

In samenwerking met Hydra hebben we vrachtwagens met dual fuel (waterstof-diesel) ontwikkeld voor commercieel gebruik in Canada.

1 J7 A9959

Een praktische aanpak voor emissiereductie

Zware vrachtwagenparken behoren tot de grootste veroorzakers van broeikasgasemissies. Tot op heden zijn er geen realistische of betrouwbare schone-brandstofoplossingen voorhanden.

Hydra Energy biedt retrofit- en brandstof leveringsoplossingen om dit probleem aan te pakken.


Voor meer informatie

Bezoek de Hydra website