Ammoniak

Ammoniak (NH3), het kleurloze, doordringende gas, is in vloeibare vorm een uitstekende bron van waterstof, omdat het in volume twee keer zoveel waterstof bevat als vloeibare waterstof. Vloeibare ammoniak kan in grote tanks bij kamertemperatuur worden opgeslagen en is even veilig als benzine en veiliger dan propaan. Jaarlijks wordt ongeveer 188 miljoen ton ammoniak geproduceerd. Conventioneel geproduceerde ammoniak wordt reeds in 120 havens over de hele wereld opgeslagen en behandeld, wat betekent dat het gemakkelijk toegankelijk en beschikbaar is voor verscheping.

Ammoniak vergeleken met fossiele brandstoffen

De fossiele brandstof benzine is gemakkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop. Zij is echter zeer verontreinigend voor de atmosfeer en de bodem. Net als diesel is ammoniak een gemakkelijk verkrijgbare vloeibare brandstof met een goed ontwikkelde transport- en logistieke infrastructuur. Maar ammoniak is superieur aan diesel omdat het aanzienlijk goedkoper is dan diesel en niet vervuilend is voor het milieu.