Batterijen

Momenteel zijn conventionele lithium-ion-accu's al tientallen jaren beperkt tot de auto-industrie. Hoewel lithium-ion-accu's kleinere vaartuigen zouden kunnen aandrijven, is hun toepassing in de grote vrachtvaart nog steeds een punt van zorg. Hun praktische toepasbaarheid, die mede bepalend is geweest voor hun groei en succes in de auto-industrie, kan niet met succes worden uitgebreid tot de scheepvaartindustrie.

Battery power in the marine industry

Bij de bouw van schepen die op batterijen werken, doen zich twee grote problemen voor. Het eerste is dat conventionele lithium-ionbatterijen een thermische runaway kunnen veroorzaken. Als de chemicaliën uit een batterij vrijkomen wanneer deze uitvalt, kan één batterij al snel vlam vatten, met een grote explosie als gevolg. Dit zou ongeacht de bedrijfstak een rampzalig scenario zijn, maar het is vooral rampzalig op zee, waar miljoenen dollars aan lading in gevaar zijn en de vluchtroutes voor bemanningsleden beperkt zijn. Een tweede grote uitdaging voor elektrische schepen is dat de conventionele lithium-ionbatterijtechnologie gewoon niet voldoet aan de huidige energievereisten om vracht effectief en efficiënt over de wereld te vervoeren.