DECEMBER 12, 2023
in Marine

Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH lanceren de Hydrotug 1, 's werelds eerste sleepboot op waterstof

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH kondigen vandaag een wereldprimeur aan: de Hydrotug 1, de eerste sleepboot op waterstof, is klaar om te worden ingezet in het Antwerpse havengebied.

Deze baanbrekende ontwikkeling speelt een cruciale rol in de inspanningen van Port of Antwerp-Bruges om de eigen vloot groener te maken en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De Hydrotug 1 bevestigt de internationale voortrekkersrol van CMB.TECH in de transitie naar schepen, aangedreven door een milieuvriendelijke brandstof.

Hydrotug1

De Hydrotug 1 is de eerste sleepboot ter wereld die wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die waterstof verbranden in combinatie met traditionele brandstof. Het schip maakt als eerste gebruik van de BeHydro V12 dual-fuel, medium-speed motoren - die elk 2 megawatt leveren - met een nabehandeling die voldoet aan de nieuwste EU Stage V-emissienormen. Dankzij deze motoren gebruikt het schip schone brandstoffen, wat voor de totale cyclus van de sleepboot resulteert in een algehele vermindering van 65% van het traditionele brandstofverbruik en van de bijbehorende emissies. De Hydrotug 1 slaat 415 kg gecomprimeerde waterstof op in 6 bundels op het dek en elimineert de jaaruitstoot van 350 auto’s.

De Hydrotug 1 is het grootste waterstofschip ter wereld en het is "made in Europe"! We zijn blij en dankbaar dat Port of Antwerp-Bruges onze partner is. Port of Antwerp-Bruges deelt hetzelfde engagement als CMB.TECH om de scheepvaart koolstofvrij te maken en technologie te demonstreren die schaalbaar is. De Hydrotug 1 is opnieuw een grote stap in de richting van een koolstofvrije scheepvaart en illustreert de levendige energietransitie-industrie in Antwerpen, België en Europa.

Alexander Saverys - CEO CMB.TECH
Hydrotug1 CMB.TECH & Port of Antwerp-Bruges

Waterstof is een van de sleutels tot een economie en samenleving met een minimale impact op het milieu. Als zodanig is het een van de brandstoffen van de toekomst. Port of Antwerp-Bruges wil zijn potentieel ten volle benutten en engageert zich als actieve pionier in de waterstofeconomie op Europese schaal. Het ecosysteem dat wordt vertegenwoordigd door het havenplatform is een ideale proeftuin voor het gebruik van deze technologie op grote schaal. Op deze manier willen we een bron van inspiratie zijn én een voorbeeld voor andere havens.

Jacques Vandermeiren - CEO Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges wil zich positioneren als groene energiepoort van Europa en focust daarbij op waterstof als duurzame brandstofbron voor schepen. De Hydrotug 1 is een belangrijke stap in de richting van dit doel, omdat het schip zowel op waterstof als op traditionele brandstof vaart en daarmee het potentieel aantoont van de overgang naar schone energie in de scheepvaartindustrie.​

Annick De Ridder - Viceburgemeester voor de Haven, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Patrimonium van de Stad Antwerpen, Bestuursvoorzitter van Port of Antwerp-Bruges

Gerelateerd nieuws

Hydrotug 1 CMB TECH op zee
OKTOBER 28, 2022 in Marine
CMB.TECH & Port of Antwerp-Bruges verwelkomen de Hydrotug in België

Op donderdag 27 oktober is de Hydrotug aangekomen in de haven van Oostende. Hier zal de eerste sleepboot op waterstof verder afgewerkt worden met het waterstofsysteem. Er is gekozen voor Oostende omdat de sleepboot daar gebruik kan maken van de waterstof bunkerfaciliteiten van CMB.TECH’s Hydrocat 48.

Hydrotug 05
MEI 18, 2022 in Marine
Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH verwelkomen binnenkort de Hydrotug, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot. De Hydrotug bestaat uit twee BeHydro V12 dual fuel medium speed motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze baanbrekende ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.